User Image

II. ročník 23. května 2020

Novinky a sdělení

ZRUŠENO z epidemiologických důvodů

Omlouváme se, ale z epidemiologických důvodů jsme soutěž zrušili.

I. ročník

I. ročník 18. května 2018

Porota

User Avatar

Martina Krejčí
Narodila se v Brně, vyrůstala ...

v divadelním prostředí. Při volbě střední školy se pak rozhodovala mezi hudbou a malováním. Přednost dala hudbě a v roce 1993 absolvovala brněnskou konzervatoř - obor hra na varhany.

Vzhledem ke zkušenostem v oblasti výuky EKN a vzhledem k dosaženým úspěchům svých žáků byla jmenována předsedkyní Ústřední sekce EKN. V roce 2000 získala grant na vzdělávací akreditovaný kurz s názvem „Hra na keyboard“. Učí předměty Hra na EKN a Musitronika, věnuje se lektorské a přednáškové činnosti a pravidelně se účastní celostátních i mezinárodních soutěží, kde se svými žáky dosahuje nejvyšších ocenění. Často se s ní můžete setkat v porotách. Úzce spolupracuje s Danielem Forró, se kterým chystá společný projekt pro EKN, který je „prozatím tajný“! :-D

„Klávesy jsem začala učit v roce 1992, ještě jako studentka konzervatoře. Nejprve v Kulturním centru s panem Ladislavem Němcem (Škola hry na keyboard) a v roce 1996 jsem přešla na ZUŠ Antonína Doležala, kde působím dodnes. V květnu 1999 jsem se poprvé zúčastnila se svými žáky celostátní keyboardové soutěžní přehlídky „Lhenické klávesy“ a od té doby jezdíme soutěžit pravidelně a moc rádi. Je to pro nás taková „společenská událost roku“. Rádi se setkáváme s lidmi, kteří fandí klávesám tak, jako my a své soupeře nebereme jako konkurenci, ale jako velkou inspiraci“.

Kromě výuky kláves, lektorské činnosti a „porotcování“ se zabývá i alternativní medicínou. Vystudovala klasickou homeopatii pro profesionální praxi (Brno), postgraduální studium - metodu „Vital sensation“ (Anne Vervarce - Belgie), Body Therapy and Retreat - Natural Health and Personal Transformation (Ian Watson - Anglie), školu reflexní terapie manželů Patakyových a od roku 2011 má v Brně svou homeopatickou ordinaci.

User Avatar

Jiří Kovář
Vystudoval učitelství fyziky a ...

konzervatoř v oboru hra na akordeon. Zatímco prvnímu zaměření se nevěnoval, akordeonu zasvětil většinu své další kariéry, neboť jej vyučuje od ukončení studií do dneška. V této oblasti dlouhodobě působí v Olomouckém kraji jako okresní a krajský metodik.

Počátkem devadesátých let po uvedení elektronických klávesových nástrojů na náš trh se začal pedagogicky věnovat i klávesám, přičemž využíval svých zkušeností, které získal v předchozí hráčské praxi.

Od počátku konání soutěží ve hře na klávesy ve Lhenicích a v Karviné, později i v Považské Bystrici se pravidelně těchto soutěží zúčastňoval se svými žáky, kde tito získávali velmi cenné výsledky a často zvláštní ocenění. Výrazných výsledků dosáhl také s žáky hrajícími na akordeon, kteří i v ústředních kolech získávali umístění na předních místech. 

Někteří z jeho žáků se po absolvování ZUŠ rozhodli věnovat studiu hudby a dnes pracují jako profesionální hudebníci.

Jiří Kovář má zkušenosti také v práci v porotách. Již 25 let je pravidelně zván do poroty ústředních kol akordeonových soutěží pořádaných MŠMT a v klávesových soutěžích pracoval v porotách krajských kol a v porotě v Považské Bystrici.

User Avatar

Mgr.art. Martin Ďuriš
Pochází z Považské Bystrice (SK), ...

vystudoval hru na akordeon a konzervatoř v Žilině a VŠMU v Bratislavě. V letech 1995 až 1999 působil jako pedagog hry na akordeon na Konzervatoři v Žilině. Od roku 2003 vyučuje hru na akordeon a elektronické klávesy na ZUŠ v Považské Bystrici. Je zakladatelem úspěšné „Mezinárodní keybordové sútěže ZUŠ v hre na keyboard SR a ČR“, která se každoročně koná v Považské Bystrici. V roce 2018 se již konal jedenáctý ročník.

První klávesy si koupil v roce 1993 a od této doby se věnuje aranžování a úpravám skladeb pro keyboard a to nejen pro své žáky, ale také pro potřeby své hudební skupiny. Několik let strávil jako hráč na klávesové nástroje v zahraničí. Se svými žáky se pravidelně účastní nejrůznějších klávesových soutěží, na nichž se jeho žáci umisťují na předních pozicích. Své bohaté zkušenosti využívá na klávesových soutěžích též v roli porotce.

User Avatar

Bc. Michal Jakub Tomek
se narodil v dubnu 1980 v  ...

Čadci na Slovensku. Krásy hry na hudební nástroj začal objevovat v devíti letech, kdy začal hrát na klavír. Ve svých třinácti letech přidal ke klavíru keyboard, díky kterému mohl experimentovat s MIDI propojením s počítačem. Během studií na gymnáziu se v roce 1996 zúčastnil soutěže studentské odborné činnosti, kdy se s prací na téma „MIDI komunikace a rozšíření MIDI kompatibility nástroje Kawai FS-780“ probojoval přes vítězství v krajském kole až do celostátního kola. Mezi lety 2006 až 2008 psal testy na klávesové nástroje a MIDI zařízení pro časopis MUZIKUS. Díky těmto článkům v MUZIKUSu si jej všimla firma Yamaha a oslovila ho s nabídkou spolupráce na pozici prezentátora klávesových nástrojů. Na této pozici spolupracuje s Yamahou od roku 2007 dodnes, přičemž se náplň časem dále rozšířila o technickou podporu a produktového specialistu pro ČR. V roce 2009 dokončil své vysokoškolské studium v oboru informační management obhajobou bakalářské práce na téma „MIDI systémy a hudební sítě mLAN“. Vedle úzké spolupráce s Yamahou pracuje od roku 2009 dosud jako učitel EZHZT na ZUŠ v Hranicích, která toto nové studijní zaměření zaváděla jako jedna z pilotních škol.

User Avatar

Mgr. Zdeněk Doubrava, DiS.
se narodil v Brně a jeho ...

studentská i pracovní léta jsou spojena s touto jihomoravskou metropolí. V roce 2005 absolvoval brněnskou konzervatoř ve hře na klavír a poté Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v klavírní třídě Doc. Mgr. Petra Haly, PhD. et PhD. Od roku 2003 vyučuje hru na keyboard na SZUŠ Lídl Music v Brně a se svými žáky dosahuje výborných výsledků. Řada z nich se umístila na celostátních a mezinárodních keyboardových soutěžích a přehlídkách na nejvyšších možných příčkách. Přestože byl vychovávaný jako klavírista, postupně přešel ke keyboardu a stal se jeho obhájcem na klavírních katedrách konzervatoře i univerzity.

Sponzoři

Časový harmonogram soutěže

 • 07:00 - zpřístupnění školy soutěžícím
 • 08:00 - akustické zkoušky 0. a 2. kategorie
 • 09:00 - zahájení soutěže
 • 09:05 - 0. kategorie
 • 09:15 - 2. kategorie
 • 10:00 - porada poroty, akustické zkoušky 3. kategorie
 • 10:30 - 3. kategorie
 • 12:00 - porada poroty, obědová přestávka, akustické zkoušky 4. kategorie
 • 13:00 - vyhlášení výsledků dopoledního bloku
 • 13:15 - 4. kategorie
 • 14:30 - porada poroty, akustické zkoušky 5. kategorie
 • 15:00 - 5. kategorie
 • 16:45 - porada poroty
 • 17:15 - technická přestávka
 • 17:30 - vyhlášení výsledků odpoledního bloku
Prezence soutěžících bude možná od 7:30 do 14:30.

Počet soutěžících v jednotlivých kategoriích

- 2 soutěžící
0. kategorie
1. kategorie - 0 soutěžících
2. kategorie - 5 soutěžících
3. kategorie - 10 soutěžících
4. kategorie - 9 soutěžících
5. kategorie - 11 soutěžících

Výsledková listina

Zde v PDF

Žádáme Vás o vyplnění a podepsání souhlasů se spracováním osobních údajů a pověření o pedagogickém dozoru.
Originály odevzdejte na prezenci v den soutěže.

Rady tipy

Novinky a sdělení

Prodloužení lhůty pro odevzdání přihlášek

Přesouváme termín ukončení příjmu přihlášek na 15. dubna 2018.

Seminář EKN

Využijte jedinečné příležitosti a spojte soutěž se seminářem pro učitele elektronických kláves. V sobotu 19. 5., tedy den po soutěži, se na naší škole koná zcela mimořadný seminář pana Daniela Forró, který platí za předního odborníka ve hře na elektronické klávesové nástroje. Pan Forró je také multižánrový skladatel, publicista, odborník na MIDI a práci s DAW zařízeními/programy. Od roku 2003 žije v Japonsku a jakýkoliv jeho seminář v ČR je tedy velkou vzácností.

Seminář: Hra na elektronické klávesové nástroje - Daniel Forró, Japonsko
Seminář je akreditovaný MŠMT.

Předběžné přihlášky

Pokud máte zájem o účast v naší soutěži, ale prozatím nemáte jasno v repertoáru, můžete zaslat přihlášku i bez něj. Repertoár můžete doplnit až později.

Videozáznam

K2 je první klávesovou soutěží, ze které bude pořízena videonahrávka, na níž bude zvuk snímán přímo z mixpultu a bude tedy v digitální kvalitě bez jakýkoliv ruchů.
Nahrávku dostane každý soutěžící v ceně startovného.

Zahájení příjmu přihlášek

Od 1. ledna 2018 zahájíme příjem přihlášek.

Uveřejnění přihlášky, pravidel a propozic

Sledujte novinky. Propozice budou doplňovány o nové informace.